Ett år med fjärrmätning

Virkesmätarjobbet har gjort ännu en förflyttning; från flottningsplats, till avlägg vid bilväg, till industri och nu in i cyberrymden.

Sedan drygt ett år mäter VMF Qbera stora mängder massaved vid en fjärrmätningscentral istället för från en mätbrygga vid industri.

Läs mer här >>

Vill du veta mer om oss?

Läs mer 
Fjarrmatning.png
Väx hos oss.png

Maila support.JPG

Nytt från Qbera

Nya mätinstruktioner

Nytt från Skogssverige