Ny startsida / Mätning och redovisning / Så här redovisas virket
utbildning_3st.jpg

Så här redovisas virket

 

Mätresultat från samtliga virkesmätningsföreningar registreras in och bearbetas av SDCs branschgemensamma virkesredovisningssystem – VIOL. Inom ramen för VIOL finns ett antal funktioner som underlättar redovisning och administration för alla inom skogsnäringen. Bl.a. finns här informationssystemet för virke och annan skogsråvara, VIS (samt Energi-VIS) och informationssystemet för transporter av skogsråvara, TIS.
Här finns också funktioner för mät- och transportbeordring samt för prisräkning.
När exv. sågtimmer, massaved, sågverksflis eller bränsleråvara blivit inmätt och redovisat i VIOL sänds mätbesked ut till leverantören samt till säljare och köpare i de olika affärsleden. På så sätt har samtliga parter i en virkesaffär möjlighet till en fullständig kontroll över de kvantiteter och värden i vilka mätningen har resulterat.

Måttslag

m3t, m3fub, m3toub - få förklaringen på våra olika volymberäkningar!

Vad händer när du säljer ditt virke?

Vad händer från det jag skrivit avtalet till jag pengarna i handen? Vilka moment ingår i kedjan och vilken är VMF Qberas roll?