Ny startsida / Mätning och redovisning / Mätningsbestämmelser
matning_woman.jpg

Mätningsbestämmelser

För mätningens genomförande gäller regler och bestämmelser i tre alternativt fyra steg enligt följande:
 
Steg 1. SDCs instruktioner för virkesmätning
Instruktionerna är riksgemensamma och innehåller allmänna, grundläggande bestämmelser för mätning av rundvirkessortiment samt behandlings- och kvalitetsregler för ett antal huvudsortiment. Används tillsammans med ”Tillämpningshänvisningar”, se SDCs hemsida.
 
Steg 2. VMF Qberas generella bestämmelser
De generella bestämmelserna gäller som allmänna bestämmelser inom VMF Qbera då avvikande lokala bestämmelser inte meddelats. De generella bestämmelserna är av olika karaktärer:
• Kompletterande bestämmelser till VMK:s instruktioner där det bl. a. ingår de regler som parterna inom VMF Qbera träffat gemensamma överenskommelser om.
• Fullständiga mätningsbestämmelser för sortiment som inte omfattas av VMK:s instruktioner.
• Arbets- och tolkningsinstruktioner för speciella delmoment i virkesmätningsarbetet
 
Steg 3. Avvikande bestämmelser inom VMF Qbera
Särskilda mätbestämmelser mellan parter som på någon eller några punkter har önskemål om avvikelser från den generella bestämmelsen för sortimentet sammanställs i särskilda så kallade B-cirkulär (Bestämmelsecirkulär)

Cirkulären upptar de avvikande lokala bestämmelser som gäller enligt kontrakt mellan köpare och säljare. Cirkulären kan vara av flera slag. De kan antingen gälla allmänt för en mottagningsplats eller avse bestämmelser för leveranser från en viss säljare till en viss köpare.

MAS - mobil automatisk stockmätning

På VMF Qbera görs stickprovsmätning av massaved med hjälp av mobil automatisk stockmätning. Det är tre gånger mer effektiv jämfört med traditionell mätning!

Karta över våra områden

VMF Qbera har över 300 anställda 
och verksamhet på fler än 70 platser i Mellansverige.

VMF Qberas kvalitetssystem

Här hittar du de instruktioner som ligger till grund för hur vi utför vårt arbete.