Ny startsida / Om oss / Historik, utveckling
Old_picture.jpg

Historik, utveckling

En av VMF Qberas moderföreningar; Wermländska Inmätningsföreningen, bildades redan 1909. Vi har således mycket lång erfarenhet av mätningsarbete och svensk virkesmarknad. Förr mättes virket vid bilväg eller flottled, idag sker mätningen vid mätplatser nära industrin, på virkesterminaler eller i bild i efterhand.

I början av 1800-talet fanns ett överskott av timmer och eventuell mätning ombesörjdes av köparen.

Utbyggnaden av skogsindustrin ledde till underskott av timmer och därmed konkurrens och högre kostnader för råvaran.
 
Förr mättes råvaran vid bilväg – idag mäts den uteslutande vid industri. Då var stor del av arbetet manuellt och totalmätning var vanligt. Idag har de flesta moment automatiserats och stickprovsmätning är mer regel än undantag. Man har även övergett stansningen till fördel för datorisering av mätningen.

MAS - mobil automatisk stockmätning

På VMF Qbera görs stickprovsmätning av massaved med hjälp av mobil automatisk stockmätning. Det är tre gånger mer effektiv jämfört med traditionell mätning!

Utbildningar och intyg

Vi anordnar utbildningar inom virkestillredning och -mätning och utfärdar kvalitetscertifikat.

Så funkar det!

Hur ser VMF Qberas roll ut i jämförelse med VMF, Skogsstyrelsen och SDC? Vem gör vad? Vad är VIOL och hur fungerar virkesmätningslagen?