Ny startsida / Om oss / Mätningsuppdraget och kundrelationer

Mätningsuppdraget och kundrelationer

Föreningen utför virkesmätning på uppdrag av medlem/intressent. Uppdraget utförs vanligtvis för en leverans mellan en säljarepart och en köparepart varför båda parterna kan betraktas som VMF Qberas kunder. Uppdrag utförs också åt icke medlemmar.

Mätningsuppdraget kan även beröra andra intressenter som avverkningsentreprenörer och virkestransportörer.
 
Mätningen betalas vanligtvis av köparen. Detta är en ändamålsenlig administrativ lösning som överenskommits mellan parterna på virkesmarknaden. Föreningen följer fortlöpande upp kundernas tillfredställelse med utförda tjänster dels genom återkommande kundenkäter och dels i enskilda uppdrag genom så kallade uppdragsgivardialoger.
 
VMF Qbera samarbetar med SDC, Skogsnäringens IT-företag, när det gäller redovisning av inmätta virkesvolymer. Samarbetet grundar sig på en gemensam uppgift från de gemensamma uppdragsgivarna att ge berörda intressenter på virkesmarknaden bästa möjliga service till en konkurrenskraftig kostnad.
 
Bland de större medlemsföretagen på köparsidan finns bl.a.  StoraEnso, Korsnäs, Holmen, Sveaskog och sågverken i mellersta Sverige. På säljarsidan finns Skogsägareföreningarna, Skogssällskapet, Stiftsnämnder. Allmänningsskogar m.fl. virkessäljande företag.
 
Mer om medlemsskap och olika ansökningar. Se nedan.
Information om medlemsskap
Ansöka om medlemsskap

Vad händer när du säljer ditt virke?

Vad händer från det jag skrivit avtalet till jag pengarna i handen? Vilka moment ingår i kedjan och vilken är VMF Qberas roll?

Utbildningar och intyg

Vi anordnar utbildningar inom virkestillredning och -mätning och utfärdar kvalitetscertifikat.

Var finns vi?

Arbetet utför vi för det mesta vid infarten till industrin, men du hittar oss också i skogen, vid terminaler och hamnar eller i en föreläsningssal.