VMF Qbera

VMF Qbera

 

Distriktsindelning - karta.jpg

Antalet anställda är cirka 300, som verkar på ett 70-tal mätplatser. Verksamhetsområdet omfattar den mellersta delen av Sverige, från de norra delarna av Götaland till de södra delarna av Norrland. Centrala stödfunktioner är förlagda till huvudkontoret i Falun.

 

Kontakta oss!

Här hittar du alla våra kontaktuppgifter

Så funkar det!

Hur ser VMF Qberas roll ut i jämförelse med VMF, Skogsstyrelsen och SDC? Vem gör vad? Vad är VIOL och hur fungerar virkesmätningslagen?

Mätinstruktioner

Här finner du allmänna mätinstruktioner för de mätmetoder som används inom VMF Qbera.