Ny startsida / Om oss / Ledning och organisation
spirande1.jpg

Ledning och organisation

VMF Qberas stämma utser ordförande samt väljer styrelserepresentanter. Styrelsen utser VD för att driva den operativa verksamheten i företaget. Ledningsgruppen är en sammansättning av de ansvariga för de olika avdelningarna inom VMF Qbera. Gruppen arbetar enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar och är tillsammans med VD ansvarig för föreningens verksamhet.

 
VMF Qberas styrelse
 
Ordförande
Jan Fryk
 
Köparsidans representanter
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
Lennart Stenquist, Stora Enso Skog AB
Thomas Bouvin, Holmen Skog AB
Klas Flygare, Setra AB
Gustaf Röhfors, Sandåsa Timber
Johan Sakari, BillerudKorsnäs Skog AB
 
Säljarsidans representanter
Mats Tegmyr, Sveaskog  
Henrik Möllerberg, Skogssällskapet
Anders Norlin, Bergvik Skog AB                     
Staffan Dalbrink, Mellanskog                  
Roger Andersson, Södra Skog                
Lars Magnusson, Mellanskog
 

VMF Qberas ledningsgrupp
 
Katarina Mowitz, VD
Jens Eriksson, Utvecklingsledare
Fredrik Hansson, Utvecklingsledare
Jenny Lindén, Administrativ chef
Magnus Haapaniemi, Kvalitet- och kontrollansvarig
Jan Nilsson, Regionchef
Anders Persson, Regionchef
 

Så funkar det!

Hur ser VMF Qberas roll ut i jämförelse med VMF, Skogsstyrelsen och SDC? Vem gör vad? Vad är VIOL och hur fungerar virkesmätningslagen?

Kontakta oss!

Här hittar du alla våra kontaktuppgifter