Ny startsida / Om oss / Kvalitetsarbete
Lavskrika.jpg

Kvalitetsarbete

De regler och bestämmelser som VMF Qbera använder sig av i det dagliga mätningsarbetet utgår från kraven i Virkesmätningslagen och har tagits fram i samråd mellan virkesmarknadens parter. Med parter avses här säljare och köpare av råvara inom den trämekaniska industrin, massa- och pappersförädling samt inom energisektorn.

Marknadens parter, som tillika är medlemmar i VMF Qbera, representeras i styrelsen av 50% köpare respektive 50% säljare.
 
VMF Qbera är auktoriserad av VMK-nämnden (Skogsnäringens nämnd för övervakning och kvalitetssäkring av virkesmätningen). Läs mer hos SDC.

För att försäkra oss om en korrekt och likformig mätning genomförs kontinuerligt en omfattande intern kontroll. Kontrollen omfattar såväl personalens kompetens som mätutrustningens noggrannhet.
 
 

MAS - mobil automatisk stockmätning

På VMF Qbera görs stickprovsmätning av massaved med hjälp av mobil automatisk stockmätning. Det är tre gånger mer effektiv jämfört med traditionell mätning!

VMF Qberas kvalitetssystem

Här hittar du de instruktioner som ligger till grund för hur vi utför vårt arbete.

Kvalitetssäkra skördarnas mätning

Du kan få ett intyg på att skördarlaget arbetar enligt nationell instruktion för kvalitetssäkring av längd- och diameter-
mätning.