2_avverkn_201px.jpg

Avverkning

 

I samband med avverkning är det av största vikt att maskinförarna har rätt kompetens så att de kan generera en så bra produkt som möjligt och därigenom ett högt värde för markägaren. Det är dessutom viktigt att man under hela avverkningsprocessen tar hänsyn till vad parterna kommit överens om i avtalet. Det kan till exempel handla om att virket apteras mot överenskommen prislista.

Utbildningar och intyg

Vi anordnar utbildningar inom virkestillredning och -mätning och utfärdar kvalitetscertifikat.

Kvalitetssäkra skördarnas mätning

Du kan få ett intyg på att skördarlaget arbetar enligt nationell instruktion för kvalitetssäkring av längd- och diameter-
mätning.