4_virkesmarkn_201px.jpg

Virkesmärkning

Det ligger i allas intresse att virket är ordentligt märkt så att det lätt går att identifiera vid transport och inmätning.

Det finns två huvudsätt att märka virket på:
· vältlappar

· virkesmärkning i stockända

De olika virkesmätningsföreningarna (VMF) har olika krav på hur märkningen skall göras.
 
Inom VMF Qberas och VMF Syds områden ska det finnas vältlappar på stockändar i vältan. Vältlappen måste innehålla uppgift om virkesordernummer och leverantörens namn.
 
Inom VMF Nords område skall stockändar i vältan märkas med märkstämpel. Olika företag märker med olika färger och stämpelns nummer återfinns i kontraktet.

Sortiment

Vilka krav ställs på om råvaran ska klassas som sågtimmer, massaved respektive biobränsle? Vilka handelsmått används?

Redovisning av virket

Vad är ett mätbesked? Vad redovisas på ett mätbesked? Hur görs kontroller och beräkningar? Läs mer!