5_transport_201px.jpg

Transport och mottagning

Transportordern kan ha något olika utseende beroende på var i Sverige man är verksam, men informationen är densamma.

När en virkesorder registrerats i VIOL skrivs vanligen en transportorder ut. Detta dokument distribueras till transportören som skall hämta virket och innehåller virkesorderns nummer samt identitetsuppgifter såsom leverantörens namn och adress. Även uppgifter om avläggets belägenhet samt vart de olika sortimenten skall transporteras finns angivna. Transportören skall vid lastning kontrollera att uppgifterna på transportordern stämmer överens med virkesmärkningen.
 
Vid ankomst till mätplatsen kontrollerar virkesmätaren att virkespartierna är märkta enligt VMFs regler innan mätningen börjar. Om märkningen inte uppfyller kraven kan mätaren vägra att mäta in partiet.
 
Efter inmätning erhåller transportören ett kvitto vilket är verifikatet på att virket är avlämnat och vid bryggmätning även inmätt.

Väg- och transport

Ladda hem bryschyren handledning för virkestransport – från skog till industri – inom VMF Qberas verksamhetsområde.