VMF

I Sverige finns tre virkesmätningsföreningar, VMF Nord, VMF Qbera samt VMF Syd. I dessa föreningar samverkar säljare och köpare av virke för opartisk mätning. Mätningsresultaten redovisas till största delen via SDC, Skogsnäringens IT- företag.

Virkesmätningsförfarandet syftar till att få fram ett underlag för virkeslikviden mellan säljare och köpare samt vid virkesbyten. Mätresultatet används dessutom ofta vid bestämning av avräkningar för avverkning, virkestransport i skog eller på landsväg, för lager- och transportplanering samt statistikuppgifter, men även för produktionsstyrning och leveransuppföljning.
 
VMF har till huvudsaklig uppgift att mäta virke som levereras till olika virkesförbrukande industrier, t.ex. sågverk eller pappersbruk. Virket mäts vanligtvis på mätstation vid industri och mätningen utförs av VMFs virkesmätare. Transportören fungerar härvid som leverantörens ombud.
 
VMF Qbera åtar sig även inventeringsuppdrag, besiktning av virkespartier, specialundersökningar samt utbildning i virkesmätning och frågor kring virkeskvalitet. Uppdrag utförs också åt icke medlemmar.

Mätinstruktioner

Här finner du allmänna mätinstruktioner för de mätmetoder som används inom VMF Qbera.

Utbildningar och intyg

Vi anordnar utbildningar inom virkestillredning och -mätning och utfärdar kvalitetscertifikat.

Vad händer när du säljer ditt virke?

Vad händer från det jag skrivit avtalet till jag pengarna i handen? Vilka moment ingår i kedjan och vilken är VMF Qberas roll?