RMR

RMR (Rådet för mätning och redovisning) ligger under SDC.s styrelse som ett av tre beredande organ s.k. råd :
• RMR
• Logistik
• IT
RMR  har som främsta uppgift att utveckla, standardisera och styra förvaltningen av metoder, instruktioner och IT-system kring mätning/redovisning på nationell nivå. Syftet med rådet är att förbereda ärenden åt SDC:s styrelse samt i vissa fall även ta egna beslut inom sitt fackområde.