VIOL

VIOL

VIOL (Virke On Line) är SDCs virkesadministrativa redovisningssystem. VMF registrerar in mätdata i SDCs mätplatssystem varefter uppgifterna bearbetas och presenteras genom VIOL

I VIOL-systemet utförs volymsberäkningar och redovisning av inregistrerat mätdata enligt de regelverk som gemensamt beslutats om av parterna genom virkesmätningsföreningarna.
I VIOL prisräknas sedan de redovisade volymerna enligt den prislista kring vilka köpare och säljare avtalat om i virkesaffären.
Information kring inmätta volymer kan hämtas ur VIOL-systemet med särskild behörighet grundat på var och ens roll i virkesaffären. Leverantörer, och ibland även övriga parter, erhåller mätbesked som sänds ut från SDC enligt de former som man avtalat kring genom virkeskontrakten.
Många skogs- och skogsindustriella företag tar också hem redovisningar från mätningar direkt från VIOL till sina egna virkesredovisningssystem via sk. företagsutgångar.
Det är endast VMFs personal som i VIOL är behörig att komplettera eller korrigera en redovisad mätning som utförts av VMF.

Mätinstruktioner

Här finner du allmänna mätinstruktioner för de mätmetoder som används inom VMF Qbera.

Redovisning av virket

Vad är ett mätbesked? Vad redovisas på ett mätbesked? Hur görs kontroller och beräkningar? Läs mer!