Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och sorterar under Jordbruksdepartementet. Skogsstyrelsen arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas på rätt sätt.

Målet är att skogen ska ge en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.
 
Med stöd av virkesmätningslagen utfärdar styrelsen föreskrifter inom området skog. Dessa ligger till grund för de mätningsbestämmelser som upprättas av VMK och som används i den praktiska mätningen.

Var finns vi?

Arbetet utför vi för det mesta vid infarten till industrin, men du hittar oss också i skogen, vid terminaler och hamnar eller i en föreläsningssal.
 

Karta över våra områden

VMF Qbera har över 300 anställda 
och verksamhet på fler än 70 platser i Mellansverige.