Stockmätning
Stock_Anna.jpg

Stockmätning

Stockmätning av sågtimmer är den metod som används när timret indelas i fler än en kvalitetsklass. Volymmätningen sker genom toppmätning, topp-rotmätning eller sektionsmätning. Stickprovsmetoder är tillåtna.

Stockarnas längd och diameter mäts först vanligtvis automatiskt i en mätram. Virkesmätaren anger trädslag, bedömer kvalitet och barktyp för att få diametermåttet under bark, samt gör volymavdrag för vissa virkesfel på stockarna.
 
Grunden för bedömning av en stock till en viss kvalitet är att den förväntas ge ett sågutbyte med egenskaper som svarar mot en viss slutlig användning. Bedömningen grundas på synliga egenskaper (årsringsbredd, kvist och fel) på stockens mantelyta och i dess ändytor.
 
För sågtimmer används automatisk stockmätning i mätram samt även i viss mån manuell stockmätning av stickprov.

För massaved utförs stockmätning av stickprov för korrigering till handelsmått.
 
Handelsmått:
1) Toppmätt volym under bark (m3toub). Volym motsvarande en cylinder med toppens diameter.
2) Fast volym under bark (m3fub). Stockens verkliga volym exklusive bark. (Stockens vedvolym.)


Sortiment

Vilka krav ställs på om råvaran ska klassas som sågtimmer, massaved respektive biobränsle? Vilka handelsmått används?

Mätinstruktioner

Här finner du allmänna mätinstruktioner för de mätmetoder som används inom VMF Qbera.

Måttslag

m3t, m3fub, m3toub - få förklaringen på våra olika volymberäkningar!