Timmer.jpg

Sortiment

 

Här finner du våra vanligaste sortiment. Tanken är att du ska få information om grunderna för olika sätt att mäta dessa sortiment och vilka sätt som är de mest vanligt förekommande.