Sågtimmer
Stock_Anna.jpg

Sågtimmer

Grunden för sågtimmermätning är stockvis mätning. För större leveranser kan dock stickprovsmetoder tillämpas varvid första mätningen är en travmätning eller vägning/räkning.

För att bli inmätt som sågtimmer måste stocken bland annat vara avverkad av levande stamdel, kapad med såg, fri från lagringsröta och insektsskador, samt vara fri från kol, sot, sten, metall och plast i ved och bark. Läs mer om stockmätning och travmätning.
 
Handelsmått:
Sågtimmer kan anges i toppmätt volym under bark (m3toub) och fast volym under bark (m3fub).
 
Virkesmarknadens parter har enats om en ny instruktion för mätning av sågtimmer av tall och gran. Instruktionen rekommenderas från 2007-08-01. Den benämns VMR 1-07. VMR 1-07 kan beskrivas som en förenkling av instruktionen VMR 1-99. Den nya instruktionen har införts för att förenkla mätningen och på så sätt förbättra mätresultaten. Instruktionen ska också möjliggöra en framtida automatisering och vara ett bibehållet incitament för kvalitetsskogsskötsel.

Måttslag

m3t, m3fub, m3toub - få förklaringen på våra olika volymberäkningar!

Mätningsmetoder

Stock-, trav- och kontrollmätning - vad utmärker respektive mätningsmetod och när används de?

Mätinstruktioner

Här finner du allmänna mätinstruktioner för de mätmetoder som används inom VMF Qbera.