flis.jpg

Biobränslen

Biobränslen av olika slag har kommit att bli en allt större del av skogsbrukets leveranser, och även här har VMF Qbera fått allt fler uppdrag.
 
Den senaste tidens utveckling vad gäller behovet av biobränslen har lett till ökat fokus för att mäta även detta sortiment så korrekt och rationellt som möjligt och VMF Qbera deltar aktivt i detta arbete tillsammans med flera av landets intressenter.

Utbildningar och intyg

Vi anordnar utbildningar inom virkestillredning och -mätning och utfärdar kvalitetscertifikat.

Karta över våra områden

VMF Qbera har över 300 anställda 
och verksamhet på fler än 70 platser i Mellansverige.

Måttslag

m3t, m3fub, m3toub - få förklaringen på våra olika volymberäkningar!