Måttslag

m3t – travmätt kubikmeter
Volymen beräknas som produkten av travens längd, bredd och höjd. Måttet motsvarar travens totala volym inklusive bark, luft och dylikt.
 
Vedvolym - fastvolym under bark
Produkten av travens volym och travens vedvolymprocent kallas vedvolym. Vedvolymen motsvarar travens totala volym minus luft, bark och dylikt (d v s stockarnas volym under bark).
 
m3fub – fastkubikmeter under bark
Stockens verkliga volym exklusive bark (stockens vedvolym).
 
m3toub – toppmätt kubikmeter under bark
Volymen beräknas som produkten av stockens längd och arean 10 cm in från toppändan under bark. Denna volym är alltså den största möjliga vedcylinder man kan ta ut ur en konisk (avsmalnande) stock och är således begränsande för sågutbytet.


Mätningsmetoder

Stock-, trav- och kontrollmätning - vad utmärker respektive mätningsmetod och när används de?

Redovisning av virket

Vad är ett mätbesked? Vad redovisas på ett mätbesked? Hur görs kontroller och beräkningar? Läs mer!

Vad händer när du säljer ditt virke?

Vad händer från det jag skrivit avtalet till jag pengarna i handen? Vilka moment ingår i kedjan och vilken är VMF Qberas roll?