Transporthandledning
transport_last.jpg

Transporthandledning

"Handledning för virkestransport – från skog till industri – inom VMF Qberas verksamhetsområde"

Syftet med transporthandledningen är bl.a. att ge information om de regler som gäller för:
• byggande och underhåll av skogsbilvägar
• planering av virkesavlägg
• hur virke skall hanteras och läggas upp avlägg efter skogsbilväg respektive allmän väg
• hur virke skall lastas upp och vara märkt vid transport till mottagningsplats
• hur avlämning och hantering av virke skall utföras på mottagningsplatsen
• samt lite om säkerhet vid transport och övrig hantering av virke
 
Materialet har utarbetats av VMF Qbera i samverkan med representanter från skogs- och transportnäringen. För att hålla transporthandledningen ajour sammankallas vid behov representanter från näringen för att gå igenom och uppdatera materialet.
 
Frågor och synpunkter kring materialet i transporthandledningen ställs företrädesvis till oss genom vår e-adress: svdb@vmfqbera.se
 
eller via vår postadress/telefon:
VMF Qbera
 Box 1935
 791 19 Falun
Tel. 023-456 00 (vx) 
 
Presentation av transporthandledningen
För den som önskar stöd för att exv. presentera transporthandledningen vid möte inom egen organisation, eller liknande, finns ett presentationsmaterial att ladda ner:
  • Presentation av handledning för virkestransporter (ppt)

Kontakta oss!

Här hittar du alla våra kontaktuppgifter

Vägdatabaser

För skogsbilvägnätet i Sverige finns all vägdata samlat i en särskild skoglig vägdatabas som heter SNVDB.  Ansökan om tillgång till SNVDB (pdf).