Virkesbil2.jpg

Vägar

Klicka på rubriken för att ladda ner en pdf-fil för respektive område.

1.1   Vägar – grundkrav
Här beskrivs hur  en skogsbilväg skall vara beskaffad för att virke skall kunna transporteras.

1.2    Nybyggnation av skogsbilväg
Innehåller rekommendationer för nybyggnation.

1.3    Underhåll av skogsbilväg
Råd och anvisningar för det fortlöpande underhållet av skogsbilvägar.

1.4    Vägdatabaser – NVDB, SVDB och SNVDB
Presentation av de databaser som byggs bland annat för att underlätta transportplaneringen.

Vägdatabaser

För skogsbilvägnätet i Sverige finns all vägdata samlat i en särskild skoglig vägdatabas som heter SNVDB.  Ansökan om tillgång till SNVDB (pdf).

Karta över våra områden

VMF Qbera har över 300 anställda 
och verksamhet på fler än 70 platser i Mellansverige.

Utbildningar och intyg

Vi anordnar utbildningar inom virkestillredning och -mätning och utfärdar kvalitetscertifikat.