matning_man.jpg

Arbetsmiljö

Klicka på rubriken nedan för att ladda hem en pdf:
 
6.1 Arbetsmiljö vid avlägg och mottagningsplats
En översiktlig beskrivning av arbetsmiljölagens krav för att uppnå en god och säker arbetsmiljö. Avsnittet beskriver även det samordningsansvar som gäller på arbetsplatser där olika aktörer verkar.

VMF Qberas kvalitetssystem

Här hittar du de instruktioner som ligger till grund för hur vi utför vårt arbete.

Utbildningar och intyg

Vi anordnar utbildningar inom virkestillredning och -mätning och utfärdar kvalitetscertifikat.

Mätningsmetoder

Stock-, trav- och kontrollmätning - vad utmärker respektive mätningsmetod och när används de?