Ny startsida / Tjänster och utbildningar / Kvalitetssäkring skördare
Qstamp.jpg

Kvalitetssäkring av skördarnas längd- och diametermätning

God mätnoggrannhet i skördarna är nödvändig för att industrin ska få virke i de längder och diametrar den önskar och för att virkesleverantören/skogsägaren ska få korrekt betalning för virket. Det finns därför ett intresse inom skogbruket att kvalitetssäkra den mätning som görs i skördarna. För detta ändamål krävs kontroll och uppföljningssystem. Det handlar till exempel om att kunna följa enskilda skördarlag samt att kunna redovisa både hela stammar och enskilda stockar.

 
VEM VÄNDER SIG TJÄNSTEN TILL?
Skogsföretag eller enskilda entreprenörer som vill ha regelbunden uppföljning av sin mätning enligt en vedertagen instruktion framtagen av VMK/RMR i samarbete med Skogforsk, landets virkesmätningsföreningar samt ett stort antal av representanter för den svenska virkesmarknaden.

UPPLÄGG
Ni tar kontakt med oss och vi bestämmer en dag då vi genomför en driftsättning. Under driftsättningen kontrollmäts ett antal stammar av både skördare och förare. Om kraven för mätnoggrannhet uppnås utfärdas ett preliminärt godkännande. Laget utför sedan daglig kontroll och tillsyn och sänder in dessa till SDC. Vi granskar löpande insänt material och återkopplar till laget.
 
Vi utför även revision i fält för att verifiera att skördarlagets egenkontroll sker på korrekt sätt samt att mätnoggrannheten uppfyller de kravnivåer som finns i instruktionen.

VAD VINNER NI?
Målet är att ni med hjälp av tredjepartskontrollen ska upptäcka felaktigheter tidigare och få en jämnare och bättre mätning.

VI HOPPAS ATT VI VÄCKT ERT INTRESSE!
Har ni frågor eller behöver ytterligare upplysningar om denna eller andra produkter maila oss så kommer vi att kontakta Er.

 

 

 

Väx hos oss

Välkommen till vår utbildningssajt. Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda samt anmäla dig till våra utbildningar.

Kontakta oss!

Här hittar du alla våra kontaktuppgifter