Stambank

”Stamdatabanken skall vara ett instrument som stödjer virkesaffärerna genom att förutsättningar skapas för att värdera olika prislistor utifrån en gemensam grund.” ”Vid jämförande utvärderingar av prislistor utifrån stamdatabanken skall stammarnas totala utbytesvärde (kr/m3fub) kunna analyseras utifrån olika apteringsalternativ.”

Syftet med projektet var att skapa enhetliga stamdatabanker som kan användas av VMF Qberas medlemsföretag. Stambankerna ska spegla skogarna inom området vad gäller DBH, höjder, kvaliteter och skador.

På styrelsens uppdrag har en revision av stambankerna gjorts under våren 2012 vilka nu finns tillgängliga för nedladdning.

Stambank VMF Qbera VMR 1-07 Version 2012 (zip)
Rapport Stambank 1-99 - VMF Qbera - 070612 (pdf)
Rapport Stambank 1-07 - VMF Qbera - 071205 (pdf)

Så funkar det!

Hur ser VMF Qberas roll ut i jämförelse med VMF, Skogsstyrelsen och SDC? Vem gör vad? Vad är VIOL och hur fungerar virkesmätningslagen?

Väx hos oss

Välkommen till vår utbildningssajt. Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda samt anmäla dig till våra utbildningar.

Karta över våra områden

VMF Qbera har över 300 anställda 
och verksamhet på fler än 70 platser i Mellansverige.