VMK och VMU

VMK och VMU är nyinrättade funktioner inom SDC (skogsnäringens IT-företag)och arbetar fristående på uppdrag av den samlade svenska skogsnäringen.

VMK arbetar med att samordna landets tre virkesmätningsföreningars arbete. Funktionen VMK innebär uppföljning och kontroll av virkesmätning och virkesredovisning med en omfattning av närmare 100 miljoner m3fub/år.
 
VMK ansvarar dessutom för att genom kontrollkommissionen kontrollera att mätning sker lika över hela landet, en kontroll som är överställd virkesmätningsföreningarnas interna kontroll.  Med detta menas att en stock skall mätas in efter samma regelverk i såväl södra som norra Sverige. Detta går dock inte alltid och det förekommer därför vissa undantag från denna inriktning.
 
VMK tar vidare fram mätningsinstruktioner för de mer betydande skogsråvarusortimenten samt auktoriserar virkesmätande företag.
 
VMU (Virkesmätning Utveckling), är även den, en nyinrättad funktion inom SDC. VMUs roll är bland annat att medverka i nationellt och internationellt standardiseringsarbete, utredningar och övriga FoU-aktiviteter av betydelse för virkesmätningen.

Mätinstruktioner

Här finner du allmänna mätinstruktioner för de mätmetoder som används inom VMF Qbera.

VMF Qberas kvalitetssystem

Här hittar du de instruktioner som ligger till grund för hur vi utför vårt arbete.

Var finns vi?

Arbetet utför vi för det mesta vid infarten till industrin, men du hittar oss också i skogen, vid terminaler och hamnar eller i en föreläsningssal.