1_avtal-201px.jpg

Parter och Intressenter

När mätningen redovisas används partsbegreppen leverantör, säljare och köpare. Med leverantör avses säljare i det första affärsledet inom virkesaffärer.
Leverantör är ofta en enskild skogsägare som i någon form säljer sitt virke. Men med leverantör kan även avses exv. en del av ett skogsföretag med egna avverkningar.
Säljare och köpare utgör de övriga parterna i affärsleden beroende på vilken roll de har i det aktuella affärsledet.
En person, eller företag som avverkar, transporterar eller på annat sätt är inblandad runt kring en virkesaffär benämns som intressent och har inte på samma vis full behörighet till all information kring virkesaffären som en ingående part har.