Ny startsida / Kvalitetssystemet / Kvalitetsrevisioner
6_matning_201px.jpg

Kvalitetsrevisioner

 

Revisioner görs dels som interna och dels som externa och är våra viktigaste verktyg för att säkerställa att vi följer kvalitetssystemet krav på vår verksamhet.
 
Intern kvalitetsrevision
Denna revision genomförs av VMF Qberas egen organisation. Inom organisationen finns det kvalitetsledare som arbetar med att upprätthålla mätningskvalitet inom var sitt område. Uppgifterna är dels att kontrollmäta prov som faller ut slumpvis men också kontrollera att vi på våra mätplatser följer kvalitetssystemet. En gång per år genomför vi en intern revision där kvalitetsledarna reviderar någon av de andras område. Eventuella avvikelser och brister i systemet behandlas och korrigeras.
 
Extern kvalitetsrevision
Vi har fram till juni 2016 haft årliga revisioner av SWEDAC då vi gått igenom slumpvist utvalda mätstationer och där efterlevnaden av kvalitetssystemet, externa krav mm granskas. I och med arbetet med övergång till ISO9001 kommer vi framöver anlita annan part för den externa revisonen. Vilket företag det blir är ännu ej bestämt. Vi räknar med att certifiera oss enligt ISO9001 under 2017.

Kvalitetssäkra skördarnas mätning

Du kan få ett intyg på att skördarlaget arbetar enligt nationell instruktion för kvalitetssäkring av längd- och diameter-
mätning.

Väx hos oss

Välkommen till vår utbildningssajt. Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda samt anmäla dig till våra utbildningar.