MasUppställd1.JPG

MAS – mobil automatisk stickprovsmätning

I augusti 2008 rullade det första lastbilsekipaget MAS (Mobil Automatiserad Stockmätning) ut i hamnen i Gävle från tillverkaren Logcon Hortinorr där den kommer att serva massaindustrier inom ca 15 mils radie. MAS ska användas för att mäta de stickprov av massaved som idag mäts manuellt med klave och måttband. MAS är ett nyutvecklat och effektivt maskinsystem för automatisk stockmätning av massaved och är typgodkänt av VMK.
Utrustningen har tagits fram av VMF Qbera tillsammans med LogCon Hortinorr, Rema, SDC, Söderströms Valbo och MxT Elpro AB samt finansiering från Korsnäs, Holmen, Rottneros och Stora Enso.
Utrustningen har en kapacitet som är ungefär tre gånger så stor jämfört med manuell mätning. Detta innebär framförallt minskad risk för långa liggtider. En annan positiv effekt är också att vi genom MAS systemet kommet att stärka det likformiga mätningen ytterligare.
Systemet fungerar så att MAS operatören med hjälp av kranen lyfter upp stickprovstraven vilken sedan matas upp på en keratt via en stegmatare. Kranen når båda sidor av utrustningen för ilastning och undanläggning av inmätt virke. Kranhytten är dessutom specialtillverkad och uppfyller gällande krav på arbetsmiljö. Operatören klassar därefter stockarna och själva mätningen görs av en mätram. Stockarna faller sedan ned på backen i en separat stockficka.
Ett slumpvis antal stockar faller ut på den andra sidan, vilka sedan mäts manuellt av kvalitetsrevisorn för att komma fram till korrekt volym under bark via ett så kallat MAS-omräkningstal. De korrigerade resultaten används sedan för uppföljning av den ordinarie travmätningen
 

 
Om ni är intresserade av veta mer läs vårt produktblad eller kontakta VMF Qberas huvudkontor alt. ert MO-kontor.