Vägdatabas för skogsnäringens transporter
3_skotning_201px.jpg

Vägdatabas för skogsnäringens transporter

Vägdatabas för skogsbilvägnätet
Skogsnäringen har gemensamt tillskapat den skogliga vägdatabasen - SNVDB och äger den genom SDC, skogsnäringens IT-företag. Denna vägdatabas hämtar grunddata från den nationella vägdatabasen NVDB. Grunddata från NVDB har också kompletterats med specifik vägdata för hela skogsbilvägnätet i Sverige.
 
Tillgång till information ur SNVDB
Alla har möjlighet att titta på vägar inlagda i vägdatabasen. Detta kan man enkelt göra genom Trafikverkets webbsida ”NVDB på webb”. Där framgår t.ex vilka vägklasser som olika vägar har fått tilldelade. Om man även i en karta vill kunna söka på vilka vägval som krönt vägval väljer, så kan man beställa tjänsten ”Krönt vägval-karta” från SDC.
 
Om man vill utnyttja information i SNVDB till ändamål utöver att titta på, tex bygga egna system utifrån det så kräver det att man är medlem i VMF Qbera.
 
Transportföretagen ingår inte som en part i själva virkesaffären och kan därför inte bli medlem i en virkesmätningsförening som VMF Qbera. För att transportföretag ändå skall få rätt att nyttja information ur SNVDB krävs ett godkännande från VMF Qberas styrelse.
 

Läs mer om detta i nedanstående dokument:
- Regler för transportföretags tillgång till SNVDB (pdf)
- Hur görs en ansökan om tillgång till SNVDB? (pdf)


Ansökan om tillgång till SNVDB görs genom VMF Qbera på nedanstående blankett:
- Ansökan om tillgång till SNVDB (pdf)

 
Anmälan kan göras via e-post på följande e-adress: svdb@vmfqbera.se
eller via vår postadress:
VMF Qbera
 Box 1935
 791 19 Falun  


Väx hos oss

Välkommen till vår utbildningssajt. Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda samt anmäla dig till våra utbildningar.

Redovisning av virket

Vad är ett mätbesked? Vad redovisas på ett mätbesked? Hur görs kontroller och beräkningar? Läs mer!