Beräkning av transportavstånd i SNVDB genom ett krönt vägval
arsringar.jpg

Beräkning av transportavstånd i SNVDB genom ett krönt vägval

Tjänster för vägval och beräkning av transportavstånd
Med vägdata från SNVDB som grund har SDC, med stöd av bl.a. Skogforsk utvecklat två olika tjänster som erbjuds för presentation och beräkning av transportavstånd, grundat på ett ”Krönt vägval”.
 
• Krönt vägval karta

En webbaserad karttjänst för avståndsberäkningar och presentation av vägsträckningen enligt Krönt vägval för en specifik transport mellan exv. ett virkesavlägg vid skogsbilväg och en mottagningsplats. Tjänsten, som kräver behörighet för inloggning, nås genom SDC:s Violweb.
 
•  Krönt vägval webbtjänst 
 
I samband med mätbeordringen kan denna tjänst användas för att i virkesordern lägga in ett transportavstånd för respektive sortimentsrad/mottagningsplats under förutsättning att virkesordern innehåller koordinatsuppgifter för aktuellt virkesavlägg.
 
De mätningar som redovisas mot en virkesorder som innehåller ett av SNVDB beräknat avstånd mellan virkesavlägg och mottagningsplats kommer att ges detta transportavstånd som underlag för transportlikvid om så har fastställts i aktuellt transportavtal.
När transport sker till en avlastningsplats (inom en mottagningsplats) som ligger mer än 500 meter från mätbryggans placering utgår ett tilläggsavstånd i transportprisräkningen som adderas till det transportavstånd som beräknats enligt Krönt vägval. Dessa tilläggsavstånd administreras av VMF Qbera.
Information om dessa tilläggsavstånd finns i att hämta i förteckningen:
•  Tilläggsavstånd för särskilda avlastningsplats (pdf)  
 
Avvikelsehantering
Om transportör, transportföretag eller annan intressent anser att det beräknade transportavståndet är felaktigt finns möjlighet av avvikelserapportera detta till VMF Qbera som av skogsnäringen givits uppdraget att hantera anmälda avvikelser.
Se mer information:
  • Avvikelserapportering av beräknat transportavstånd – anmälan från transportör eller transportföretag (pdf)
 
Om befraktare eller annan part anser att det beräknade transportavståndet är felaktigt finns möjlighet av avvikelserapportera detta till VMF Qbera som av skogsnäringen givits uppdraget att hantera anmälda avvikelser.
Se mer information:
  • Avvikelserapportering av beräknat transportavstånd – anmälan från befraktare eller annan part (pdf)
 
Anmälan om avvikelse
Anmälan gör på nedanstående blankett på e-postadress: avv.snvdb@vmfqbera.se
 
  • Blankett för avvikelserapportering av beräknat transportavstånd (xls)