Q-bloja.jpg

Väx hos oss

VMF Qbera har som huvuduppgift att mäta det virke som tillreds ute i skogen. Varje dag bestämmer vi kvantitet och kvalitet på stora mängder virke vilket ger oss en gedigen erfarenhet av virke och virkesmätning.

 

Vi finns, med våra drygt 100 mätplatser, representerade i de flesta områden Mellansverige vilket ger en närhet och kunskap om förhållanden på just de områden där Ert företag är verksamt.

 

Det här är något vi har tagit fasta på och erbjuder nu våra medlemmar och kunder utbildningar inom olika områden.

 

Utbildningarna bygger på självstudier med tillhörande instuderingsfrågor. I flera av utbildningarna kompletteras detta med fältdagar för de praktiska momenten.

 

Välkommen till vår utbildningssajt för att läsa mer om vad vi erbjuder