Fjärrmätning

Fjärrmätning med hjälp av bilder gör att virkesmätningen kan effektiviseras. Möjlighet till utökade öppettider gör att branschens lastbilsflotta kan användas mer optimalt.

Helaskedet.jpg

Travmätning i bilder


Travmätning i bilder bygger på att kameror tar bilder på virkestravarna som ligger på lastbilen. Efter godkännande skickas bilderna till en central där mätning av volym och andra parametrar sker. Så snart bilderna har godkänts kan chauffören lämna mätplatsen.
Idag finns två olika system när bilder tas för mätning. Den största praktiska skillnaden mellan systemen är att bilder av travarna tas antingen när bilen står still med flera olika kameror, eller när bilen sakta rullar med samma kameror.


Större tillgänglighet


En fördel med fjärrmätning är att den ger möjlighet till utökade öppettider för platser där omsättningen av virke är förhållandevis liten. Eftersom mätningen görs på distans kan en central mer tidseffektivt hantera ett stort antal obemannade mätplatser.
En annan fördel är att bilderna sparas och kan analyseras igen om man vill.


Snabb tillväxt för fjärrmätning


Man räknar med att det under  närmaste åren kommer att byggas ett trettiotal fjärrmätningsanläggningar i Sverige.


Fjärrmätning hos VMF Qbera


Vi mäter idag med hjälp av fjärrmätning på ett flertal mätplatser inom vårt område. Tekniken skiljer sig något åt mellan platserna, men principen är densamma.


Så funkar det


När en timmerbil kommer till en mätplats fotograferas bilen. När fotograferingen är klar granskar en virkesmätare, som vanligtvis sitter på en helt annan plats, bilderna och om det godkänns kan bilen lossas direkt. En virkesmätare kan alltså på distans övervaka många olika mätplatser och även små, obemannade mätplatser kan på så sätt ha öppet dygnet runt. Därmed kan företagens logistik och transportapparat utnyttjas mer effektivt. Efter att bilen lämnat mätplatsen bestäms volymen genom mätning i bilderna.


För chaufförer


Det har tagits fram handledningar för chaufförer som finns tillgängliga på aktuella mätplatser, men du kan även ta del av dom här.  Du hittar dem längst ner på sidan.


Begärd kontroll


Som vid all annan mätning har part rätt att begära kontroll av mätningen. Kontroll vid fjärrmätning kan enbart begäras i förväg. Skogsbranschen har i och med införandet av ny teknik vid travmätning godtagit att man vid fjärrmätning inte längre kan begära kontroll av mätningen i efterhand.

Här hittar du instruktion för begärd kontroll >>


 

Om ni undrar något ytterligare kring fjärrmätning är ni välkomna att kontakta Jens Eriksson eller Fredrik Hansson.

 

Vill du veta mer, läs artikel på SDCs hemsida, klicka här >>


Mer information om fjärrmätning
1 MBTravmätning med stickprovshantering.pdf
1 MBLOGIN_1_16.pdf
1 MBHandbok_Chaufför_SDC_CIND_förarterminal_161214.pdf
615 KBHandbok för chaufför - Fotoweb
812 KBFjärrmätning.pdf