Ny startsida / Publikationer / Prislista/Prismodell

Prislista och Prismodell

Styrelsen i VMF Qbera har den 29 november 2017 beslutat att anta en ny prismodell. Den nya modellen ska säkerställa att täckning finns för de kostnader som uppstår med hänsyn till den servicegrad föreningen är satt att leverera. Den nya modellen börjar att gälla den 1 januari 2018.

 

I den nuvarande prismodellen debiteras allt per timme och kvalitetsfunktionen är jämnt fördelat över mätningstjänsterna. I den nya modellen delas debiteringen upp i flera delar. Grundprinciperna i modellen är följande:

 

• Alla tjänster ska bära sin egen kostnad
• Restid ingår i timpriset (inom Qberas geografiska område)
• Grundpriset för mätning ska inte skilja mellan sortiment
• Timpriserna ska fortsättningsvis också delas in beroende på skiftgång
• För att köpa mätningstjänster krävs medlemskap i föreningen. Timpriser för övriga tjänster är lika för alla kunder.

 

Varje tjänst ska bära sig själv och därmed även debiteras separat. Modellen ska säkerställa en rättvis fördelning mellan de kunder som använder VMF Qberas tjänster.

 

Virkesredovisningssupport debiteras i enlighet med SDCs prislista för motsvarande tjänster. Ärenden som kommer att debiteras är bland annat upplägg/ändringar av mätplatsspecifika mätinstruktioner samt rättningar av fel som uppstår på grund av fel i virkesordern eller felknappning vid avlämning.

 

Mätning

En schemalagd tjänst där VMF Qbera är mätande företag debiteras i tre delar:

1. Pris per m3fub (inmätt av VMF Qbera)
2. Timpris för mätarna i skiftgången + kostnad för eventuell stickprovsmätning
3. Timpris för kvalitets- och kontrollarbete

 

Anlitar man VMF Qbera som mätande företag är delen för kvalitets- och kontrollarbete, precis som idag, inte valbart. Det är VMF Qbera som avgör hur mycket tid som behöver läggas på kvalitetsarbetet för att uppnå de kvalitetskrav som styrelsen sätter. 

 

Övriga tjänster

För övriga tjänster, som ej är knutna till en inmätt volym, debiteras per timme och ska bidra till att täcka de gemensamma kostnaderna.

 

Mer information

Vill du veta mer om den nya prismodellen ta kontakt med din Distriktsledare, Jenny Lindén eller Johan De Veen Sandin.


163 KBPrislista VMF Qbera 2018 NY.pdf