Ny startsida / Mätning och redovisning / Så här jobbar vi med kvalitet

Kvalitetsarbete

VMF Qbera ska enligt sina stadgar utföra kontroll av sin mätningsverksamhet. Genom kontrollmätning och övrig uppföljning ska vi arbeta för en enhetlig tolkning och tillämpning av de instruktioner som finns.

Kontroll och uppföljning av mätning utförs av särskilt utsedd personal – Kvalitetsledare - med grundliga kunskaper i det regelverk som gäller för virkesmätning och med stor erfarenhet av yrket. 

Kvalitetsarbetet består av två delar: stickprov och kontroll.


Stickprovsmätning är grunden för all kollektivhantering. Stickprov hanteras av ett mobilt automatiskt system som heter "MAS". 

 

Kontroll utförs av våra kvalitetsledare och syftar till att följa upp och säkerställa att alla mätare och maskiner når uppsatta kvalitetsmål för alla sortiment. Notera att kontroll även utförs på MAS systemet.

 
Kvalitetsledarna håller också i övrig kvalitetssäkring, utbildningar med mera och utför även interna revisioner.