Återbetalning till dig som har köpt mätning under 2018

Återbetalning till dig som har köpt mätning under 2018

Fler antal beställda mätningstimmar i kombination med den nya prismodellen har genererat ett större överskott än planerat. Detta kommer att återbetalas till dig som är medlem och har köpt mätning av oss under 2018.

Principen för återbetalning är att det sker enbart till medlemmar som köpt mätningstjänster och där VMF Qbera är mätande företag. Återbetalning sker till den del av verksamheten som genererat överskottet. Återbetalningsbeloppet ska fördelas efter timmar och/eller volym.

Återbetalningen kommer att ske under januari månad 2019 genom att du som medlem får en kreditfaktura.